Scroll down

Program rozvoja Európske únie

Projekty EU:

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti NABIMEX, s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít spoločnosti NABIMEX, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobku spoločnosti ako aj výrobných procesov olepovania hrán a pílenia materiálu na výrobu nábytku. Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 1 nového zamestnanca. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 50% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.