posunúť nadol

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať alebo osobne navštívte náš showroom.

Fakturačné údaje

NABIMEX, s.r.o.
Borovianska 2488/37
96001 ZVOLEN

IČO: 36022331
IČ DPH: SK2020067126 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 4642/S.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0011 8435 0156
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Číslo účtu: 1184350156 / 0200

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica

Telefón: 048/412 49 69
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk